top of page

Vraag en antwoord

Helpt BSR altijd?

In de praktijk blijkt dat in ruim 80 procent van de gevallen succes wordt behaald. In 5 procent van de gevallen is de oorzaak niet body stress gerelateerd, maar kunnen klachten door bijvoorbeeld een ziekte worden veroorzaakt. BSR kan in zo’n situatie echter wel voor een beter welbevinden zorgen. In 15 procent van de gevallen worden de behandelingen voortijdig gestopt door de cliënt en is het onbekend of het succesvol was.

Voor wie is BSR?

Voor iedereen: jong en oud, ziek en gezond, sporter of niet. BSR is niet gericht op het verhelpen van klachten of kwalen maar op het optimaliseren van het functioneren van het gehele lichaam waardoor klachten verminderen of verdwijnen. De BSR techniek kan daarom bij iedereen worden toegepast.

Wat is het effect na een release?

BSR activeert het zelf-herstellend vermogen van uw lichaam. Na de release gaat uw lichaam aan de slag om vastgezette spierspanning los te laten. Dit gebeurt laag voor laag en vergt tijd. Het ligt er ook aan hoe lang de klacht al bestaat. Soms gaat het snel, soms wat meer geleidelijk. Vergelijk het met het herstel van een botbreuk.Iedere persoon reageert anders na een release. Je kunt direct verlichting voelen, maar het komt ook voor dat de pijn tijdelijk eerst wat toeneemt of dat je vermoeidheid of een licht emotionele reactie ervaart. Door de verbeterde communicatiestroom in je lichaam spelen soms oude irritaties op. Gelukkig is dit tijdelijk. De pijn verdwijnt, spieren worden soepeler en het lichaam wordt energieker.

Hoeveel releases zijn er nodig?

Elke cliënt doorloopt zijn eigen proces. Over het algemeen zal spanning die recent is ontstaan, sneller loslaten dan spanning die gedurende langere tijd is opgebouwd. Het is ook afhankelijk van de huidige leef- en werkomstandigheden. De praktijk wijst uit dat veel cliënten na een paar releases positief effect bemerken. Baby’s en kinderen reageren in de regel snel. De releases zullen met steeds grotere tussenpozen gedaan worden, totdat de fysieke conditie weer als optimaal aanvoelt. Daarna is het raadzaam om zo af en toe terug te komen voor ‘onderhoud’, om te voorkomen dat nieuwe spanning zich weer vastzet in het lichaam.

Waarin verschilt BSR van andere behandelwijzen?In tegenstelling tot de meeste andere behandelwijzen richt BSR zich niet op een ziekte, een afwijking of een solitair lichamelijk probleem, maar op het lichaam in zijn totaliteit en de onderlinge samenhang. BSR is ontwikkeld om teveel opgebouwde en vastgezette spanning te verminderen en daarmee de communicatie tussen de hersenen en de rest van het lichaam te herstellen.

Body stress release is precies, effectief en vriendelijk en geschikt voor iedereen. Leeftijd, leefstijl en levensovertuiging spelen geen rol.

Hoe kan BSR helpen als er geen diagnose wordt gesteld?
BSR gaat uit van het zelf-herstellende vermogen van het lichaam en de heelheid van de mens. De practitioner doet de testen en het lichaam geeft zelf aan of, en hoe de vastgezette spanning loopt. BSR zet het lichaam aan de geconstateerde spanning los te laten. Als de druk op de zenuwen afneemt zullen de klachten afnemen en kan het lichaam haar natuurlijke veerkracht terugkrijgen. Een diagnose is dus niet noodzakelijk; uit de basisbehandeling zal blijken waar de spanning zich bevindt.

Is BSR een spirituele of energetische geneeswijze?
BSR is geen spirituele of energetische geneeswijze: het activeert zelfgenezing. De techniek richt zich puur op de fysieke aanwezigheid van spierspanning en het laten ontspannen hiervan. Body Stress Release is een complementaire gezondheidstechniek. Er wordt geen diagnose gesteld of een ziekte behandeld en er wordt geen advies gegeven over het verloop van ziekteprocessen. Dat is het terrein van de geneeskunde.

Wat kan BSR doen voor kinderen?
Bij baby’s kan body stress al aanwezig zijn wanneer de zwangerschap of de bevalling niet optimaal is verlopen; huilbaby’s zijn hier een voorbeeld van. Buikkrampen, slaapproblemen, een eenzijdige voorkeurshouding of niet graag willen lopen maar gedragen worden, kan aangeven dat er teveel spanning is. Opgroeiende kinderen hebben letterlijk te maken met vallen en opstaan waardoor bodystress kan ontstaan. Wanneer zij klagen over groeipijn kan dat een signaal zijn voor teveel spanning.

Lichamelijke onrust, bedplassen, concentratieproblemen, agressie of slecht slapen zijn ook signalen die serieus genomen moeten worden. Over het algemeen is BSR effectief bij baby’s en kinderen en reageren ze vaak snel op de behandeling.

BSR detail high res-100.jpg
Sjabloon fotokader WIT 300 dpi 2.png
BSR therapy-43 V.jpg
bottom of page